Choď na obsah Choď na menu
 


Životné číslo 3

10. 10. 2010

Životné číslo 3

 

Ľudia ktorí zahajujú život v osobnej ročnej vibrácii čísla tri, budú mať ako životné číslo trojku a jej vlastnosti budú môcť využívať po celý život.

 

Vibrácia trojky prináša mentálnu činnosť a ustavičnú činorodú myseľ a zároveň ide o číslo sebarealizácie. Ľudia ovplyvňovaní číslom tri bývajú buď tvoriví, s bohatou obrazotvornosťou, alebo vysoko inteligentní, často oboje. Či už ich nadania spočíva v čomkoľvek , vždy sa budú snažiť byť v kontakte s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi a využívať svoje vlastné energie k tou, aby prebudili a oživili predstavivosť všetkých okolo seba. Trojka je jedna z najpriateľskejších čísiel a títo ľudia mávajú osobné kúzlo a životnú iskru. Komunikácia má pre nich veľký význam a milujú podnety, ktoré im prináša živý rozhovor. Radi sa smejú, vo veľkej väčšine majú zmysel pre humor a vedia byť vtipní.

 

Ľudia s trojkou ako životným číslom bývajú veľmi kritickí voči problémom druhých a občas je treba, aby sa naučili chovať trochu diplomatickejšie. Snažia sa vyhýbať samote, a pokiaľ majú produktívne pracovať a cítiť sa spokojní, potrebujú sa pohybovať z miesta na miesto a bez zábran sa prejavovať. Často sa im lepšie pracuje pod vplyvom stresu, pretože stres znásobuje ich mentálnu energiu, z nej čerpajú svoje nápady. Výborne sa osvedčuje ich spolupráca vo dvojici, pri ktorej môže každý z partnerov získavať nové podnety od druhého, naopak v jednotvárnom prostredí ochabujú a strácajú elán.

 

Číslo tri je symbolizované Marsom, je symbolom obratnosti. Je charakterizované trojuholníkom a označuje tri rozmery. Znamená činné pôsobenie času – minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Číslo tri je nepravidelné a predsa harmonické, znamená istotu a slobodu, má zmysel pre čin a silu.

 

Prednosti

Hlavnou výraznou vlastnosťou čísla tri je samostatnosť. Je to základná črta ovplyvňujúca všetky ostatné vlastnosti. Za samostatnosťou ide neohrozenosť preraziť si cestu k veľkým činom, rýchlo mení svoj cieľ, je dravá. Nerada sa prispôsobuje novým podmienkam, vymýšľa a hľadá si nové pole pôsobnosti. Je schopná uspieť vo všetkom do čoho zabrdne a robí všetko rovnako dobre. Títo ľudia majú vrodenú schopnosť starať sa o seba a nájsť si prácu, ktorá im vyhovuje. Často sa tešia veľkému úspechu, ale často je ich postup rýchly a dočasný, pretože ťažia zo skúseností z minulosti. Úspešne ich prevádzajú do prítomnosti a týmto spôsobom si do budúcnosti vytvárajú nové pole pôsobnosti. Radšej si všímajú momentálne príležitosti, než aby si pomaly razili cestu k budúcemu vzdialené mu cieľu. Nečakajú, až im zaklope na dvere veľká príležitosť, naopak, idú si ju sami hľadať. Nedá sa vyrušovať starosťami, akonáhle nájde nové pole pôsobnosti, vrhne sa do ďalšej práce. Jeho nadšenie je nákazlivé, slepo odstraňuje prekážky a postupuje priamo vpred. Číslo tri je úspešný typ.

 

Pohoda a bujnosť tohto čísla taktiež prispieva k tomu, že sa neúspechu vysmejú a okamžite si vymýšľajú nové plány, aby dosiahli vytúžený cieľ.

 

Trojka je jednou z najpríťažlivejších čísiel. Symbolizuje rozmer sveta: výšku, šírku a hĺbku, trojjediné božstvo. Trojka je nenápadnosť, všednosť, priemer, reálny pohľad na svet. Ľudia čísla tri sú energický, disciplinovaný a talentovaný a často dosiahnu úspech v činnosti ktorú si zvolili. Vlastne len málokedy sa uspokoja s niečím menším , pretože sú svedomitý, nezávislí a veľmi hrdí a radi všetko riadia. Niekedy majú až príliš veľký sklon k rozkazovaniu iným ľuďom, poúčaniu, ale majú aj spústu dobrých vlastností. Vonkajšia strohosť môže skrývať duchovno. Dobre vychádzajú s inými trojkami, ale tiež so šestkami a deviatkami. Ich šťastným dňom je štvrtok.

 

Slabosti

U ľudí tejto vibrácie nachádzame ťažkú vadu v povahe, nedbalosť. Nedbajú na kritiku sveta keď majú pocit, že idú za cieľom, ktorý im všetko vynahradí. Skôr myslia na popularitu než na vážnosť. Ich veselosť a bujnosť je niekedy tak nápadná a prehnaná, že strácajú na vážnosti. Nikdy sa síce proti taktnosti neprehrešia, avšak len navonok, a v dôsledku toho sklamú mnoho ľudí, ktorí sú hlbšej povahy. „Divoká“ činnosť ľudí vibrácie číslo 3 je niekedy nebezpečná. Ľudia, ktorí boli svedkami ich rýchleho postupu, od nich očakávajú veľké veci. Sú sklamaní keď vidia, že sa náhle svojho cieľa vzdávajú a púšťajú sa do niečoho iného. Povaha čísla 3 je konzervatívnymi ľuďmi ťažko pochopená. A sľubné začiatky čísla 3 nie sú vždy trvalé. Povaha čísla 3, ktorá prácu nepokladá za vážne alebo ťažké podnikanie mnohokrát vedie k výstrelkom. Staré príslovie „Ľahko získal, ľahko stratil“ je charakteristikou tohot čísla. Keď si táto osoba ľahko získa slávu či popularitu, je presvedčená, že úspech môže zopakovať, nestráca čas a ukája svoje výstredné priania. Je pravda, že 3 myslí na budúcnosť rovnako ak na minulosť, ale v tom je práve chyba. Osoba tejto povahy, ktorá uspela v niekoľkých smeroch, medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou nerobí rozdiel. Neutešuje sa ilúziou, že budúcnosť sa sama postará o seba, verí, že môže mať vplyv na budúcnosť. Ako dôkaz svojich schopností poukazuje na minulosť a prítomnosť.

 

Tendencie

V období medzi dvoma činmi sa človek ovplyvnený číslom 3, stáva nedbalým a bezstarostným. Je stále presvedčený, že návrat šťastia je len otázkou času. Preto mnohokrát takýto človek, ktorý už prekročil polovicu svojho života, nie je stále usadený, pretože je presvedčený, že čoskoro vykoná niečo pozoruhodného. Neustále je naplnený nádejou mladosti a zabúda, že už nemá toľko sily a vytrvalosti. Ľuďom tohto typu by prospelo, keby svoje úsilie sústredili, keby sa donútili držať sa jednej veci a doviedli ju dokonca. Bolo by dobré vzbudiť v nich presvedčenie, že keď dosiahli nejaký úspech, je dobré pokračovať rovnakým smerom, i keď príde nepriaznivejšie obdobie. Nemali by skutočnú príležitosť odmietnuť len preto, že ich niečo iné vábi viac. Mal by sa snažiť cvičiť v úsilí. Ich ľahko dosiahnuté úspechy sú často výsledkom ich prirodzených schopností. Ak spoja svoje nadanie a svoju obratnosť s ochotou o niečo vytrvale usilovať, vznikne z toho skvelá kombinácia.

 

Životná dráha čísla tri je smerom radosti zo života. V každej zákrute stretáva nových priateľov a nové myšlienky. To všetko podnecuje jeho predstavivosť príležitostne sa vyjadrovať a prejavovať svoje myšlienky. Cez to všetko nie je táto cesta ľahká ako sa zdá. Sú na nej časté križovatky a na každej z nich môže zablúdiť a mrhať energiu na zbytočné výskumy. Často sa na nich usmeje šťastie, ale nikdy nezostane dlho. Jeho schopnosti budú spojené s estetikou a krásou. Dobrá rada: nedôverujte všetkým podnetom a pozorne sa pozerajte kam idete.

 

Cieľ životnej dráhy: Sebarealizácia a styk s ľuďmi

Dôležité vlastnosti: Otvorenosť ducha, spoločenskosť a živosť.

Úskalia, ktorým sa treba vyhýbať: nepokoj, roztrieštenosť, prílišná výbušnosť.

 

Charakteristika životnej dráhy: Rozvoj mobility a komunikatívneho života. Ani rutina, ani nuda, ale občas únavný alebo stresujúci rytmus. Úspešnosť v tvorbe, vynaliezavosť, nápaditosť pri riešení problémov, prípadne pomoc druhým. Ľahké nadväzovanie kontaktov, niekedy príliš povrchné vzťahy. Sklon vrhnúť sa do príliš mnohých aktivít alebo záujmov. Strach z jednotvárnosti a nudy. Niekedy pred obdobím zrelosti problém vnútorne sa ukázniť. Nevyrovnaný finančný život. Je treba vystríhať sa neopatrnosti pri niektorých záležitostiach. Dobrá energia, sklon k rozptýlenosti.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.