Choď na obsah Choď na menu
 


Osobný rok 9

14. 11. 2010

Všeobecná atmosféra

V roku 9 je vhodné zavŕšiť určité úlohy, alebo poslania, možno i v niekoľkých oblastiach života. Keď máte nejaké nové plány, je lepšie si urobiť bilanciu uplynulého roku, premyslieť si rozhodnutia a potom sa púšťať do nových plánov. Avšak behom roku 9 nie je vhodné sa veľmi vrhnúť do nových predsavzatí, pretože sme citovo naladení a to by mohlo ovplyvniť plány. Avšak, všetko, čo sa v priebehu tohto roku bude týkať zahraničia, bude mať bezpodmienečne úspech.

Tento rok je rokom všeobecného hodnotenia. Využite ho k vybaveniu všetkých nevybavených záležitostí, k zakončeniu toho, čo ste v priebehu predošlých rokov začali. Zbavte sa všetkého čo vám škodí, alebo vás skľučuje, ale nezačínajte nič nového, kde hrozí neúspech. Je to vhodná doba na intelektuálne záležitosti, činnosti, kontakty s cudzinou. Možný úspech pred verejnosťou. Pozor: pokiaľ ste predošlé obdobie nevyužili vhodne, pokiaľ ste nič nevytvorili, ani ste sa ničomu nenaučili, ocitnete sa znova na začiatku ....

Ročná vibrácia čísla 8 predstavuje naplnenie a ukončenie deväťročného cyklu. Niekedy môžeme mať pocit, že sa nám ľudia, situácie, majetok „vymkýnajú spod kontroly“, čo môže vyvolať nepokoj a úzkosť. Je v ľudskej prirodzenej náture držať sa toho, čo máme, a sú ľudia, ktorým vlastná neistota nedovolí vzdať sa niečoho, aj keď očividne nie je nádej na úspech. Hovorí sa, že topiaci sa chytá aj stebla, a to platí i v tomto prípade. Tento rok môže spôsobiť devina mnoho ťažkostí a zmätkov, ale to všetko má význam pre vývoj duchovného uvedomenia a posilnenie pocitu zodpovednosti. V tomto období môžu zanikať priateľské a milostné vzťahy. Ľudia sa môžu sťahovať, meniť zamestnanie, podnikať ďaleké cesty, meniť smer svojho snaženia, alebo stratiť niečo, čo má pre nich veľkú cenu. Je to rok, keď je na nás veľká zodpovednosť, alebo si ju sami na seba zoberieme. Ľudia majú príležitosť prevziať zodpovednosť sami za seba, za nejaký aspekt vo svojom živote, ktorý si vždy priali zmeniť. Získavanie a odovzdávanie vedomostí v tomto období má obrovský význam, mnohokrát sa zamýšľame nad hlbším zmyslom našej vlastnej existencie. V tomto období sme často nútení znovuusporiadať voj rebríček hodnôt. Všetko čo v tomto roku podniknete, všetka zodpovednosť v tomto roku zvýši vaše uvedomenie a umožní osobný a duchovný rozvoj. Osobná ročná vibrácia čísla 9 môže patriť k najťažším rokom, ale uprostred všetkých ťažkostí, ktoré akoby sme k sebe priťahovali, nám dáva príležitosť sa niečomu naučiť a rozvinúť svoju osobnosť.

 

Práca

Dobrý rok pre zakončenie, zavŕšenie práce, nejakého poslania a vytvorenie predstavy o veľkej zmene. Pokiaľ sme rok započali v nepriaznivých, alebo konfliktných situáciách, s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá očakávať strata postavenia, alebo neistá situácia. Len pokiaľ si veľmi hlboko prajeme premenu v týchto aspektoch života, bude premena nezvratná. Cesty spojené s profesiou budú mať zaujímavé výsledky. Pokiaľ je pracovná aktivita spojená so zahraničím, alebo verejnosťou, bude mať úspech. Zavŕšime dlhodobé projekty, možnosť zmeny zamestnania.

 

Citový život

Keď tento rok začnete starosťami s porozumením, bude ťažké prekonať citové ťažkosti. Riziko spochybnenia, prípadné roztržky. Závažné napätie v citovej sfére bude otriasať týmto obdobím, bude smerovať k napätej atmosfére. Možné stretnutie spojené so zahraničím, alebo mimo obvyklý rámec života. Rodina, blízki, priatelia budú vyžadovať mnoho oddanosti a odriekania. Nové vzťahy mimo obvyklý okruh života, spojenie, porozumenie, priateľstvo, alebo známosť s cudzou osobou, alebo cudzieho pôvodu, prípadne sa odohrá v zahraničí. Koniec súčastného citového vzťahu, rozlúčka, rozvod, v lepšom prípade napätie v dome.

 

Peniaze

Dobré i zlé sa strieda v tomto roku, zisky sa môžu objaviť, ale pravdepodobnosť strát je silnejšia. Možnosť pustiť sa do finančných operácií v zahraničí. Je potrebná rozvaha, opatrnosť, múdrosť. Zisky spojené so zahraničím, riziko strát, alebo veľkých výdajov, prípadne úpadok. Zavŕšenie istých krokov, alebo záležitostí z minulosti.

 

Zdravie

Infekcie a nepravidelnosti metabolizmu sú častým rizikom v roku 9. Pozor na: psychosomatické choroby, nadmerné používanie povzbudzujúcich prostriedkov, depresie, straty nálady, morálna únava, problémy s krvou.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.